Drogers & Filters

Drogers

Waarom moet perslucht drogen?

De aangezogen perslucht voor een compressorinstallatie bestaat uit lucht en een natuurlijk bijproduct: vocht wat zich in de omgevingslucht in damp en vloeibare vorm bevindt. Door het compressieproces in een compressor (bij 7 bar werkdruk worden 8 atmosferische m in 1 m geperst) wordt atmosferische lucht aangezogen uit de omgeving en naar een bruikbare werkdruk gecomprimeerd. Deze druk ligt meestal rond 8 10 bar. De relatieve vochtigheid van de omgevingslucht wordt dan ook met een factor 8 10 vermeerderd, wat resulteert in een oververzadiging van vocht in de perslucht. Er ontstaat een situatie waarin de perslucht een meer als 100% relatieve vochtigheid heeft, alle waterdamp boven de 100%, zal als condens (vloeibare damp) afscheiden. Dit kan gemakkelijk worden opgevangen in het drukvat en door middel van een (automatische) condensaftap worden afgevoerd. Echter de perslucht zelf heeft nog steeds een relatieve vochtigheid van 100%, om dit terug te brengen tot acceptabele niet schadelijke hoeveelheid vocht voor de rest van de persluchtinstallatie en zijn verbruikers (gereedschappen, etc.), dient de perslucht door een persluchtdroger gevoerd te worden, om het overtollige, niet wenselijke, vocht eruit te halen. Bij persluchtdrogers wordt gesproken over een drukdauwpunt, dit betekent dat de lucht in gecomprimeerde toestand een vochtgehalte heeft wat hoort bij een 100% relatieve vochtigheid behorend bij de aangegeven temperatuur. Indien ergens in het persluchtsysteem de temperatuur lager wordt als de drukdauwpunt temperatuur zal er alsnog condensatie optreden, hierdoor is het van belang het juiste type persluchtdroger te kiezen

Welke soorten drogers zijn er verkrijgbaar?
- Koeldrogers: drukdauwpunt +3 tot +5 C
- Adsorptiedrogers: drukdauwpunt -20 tot -70 C
- Membraandrogers: drukdauwpuntonderdukking van 32 of 55 C

Filteren & Afvoeren

Indien er meer wensen zijn om uw perslucht ng schoner te krijgen, bestaat de mogelijkheid
om deze te filteren. Voorfilters, microfilters en actief koolfilters zorgen voor Perslucht in
Topconditie.

Ook wat betreft het afvoeren van oliehoudend condensaat heeft Van der Wal Persluchttechniek
diverse mogelijkheden.

Informeer naar de mogelijkheden om ook bij u optimale perslucht te verzorgen.

Contact opnemen